Hammarlack biltema

Hammarlack, 750 ml – Biltema.se

Sprayfärg, hammarlack · Rengör ytan noggrant. · Slipa med våtslippapper. · Skaka burken väl före användning. · Burken bör hålla en temp. av ca. +20°C. · Sprutavstånd …

Färgens unika sammansättning ger en seg, tät spärr som stöter bort smuts och vatten och stoppar vidare rostbildning. Ger en slagtålig emaljliknande yta, precis som hamrad metall. Bruksanvisning: Avlägsna fett, smuts, rost och färg. Slipa och torka av ytan. Rör om färgen noga och applicera ett tjockt lager med pensel eller roller, alternativt med spruta i flera tunna skikt. Låt färgen torka mellan varje målning (beröringstorr).  Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliskaVOC-gränsvärde: 410.8 g/l (kat A/i). VOC:

Hammarlack, 250 ml – Biltema.se

Hammarlack, 750 ml. Beskrivning. Färgens unika sammansättning ger en seg, tät spärr som stöter bort smuts och vatten och stoppar vidare rostbildning.

Färgens unika sammansättning ger en seg, tät spärr som stöter bort smuts och vatten och stoppar vidare rostbildning. Ger en slagtålig emaljliknande yta, precis som hamrad metall. Bruksanvisning: Avlägsna fett, smuts, rost och färg. Slipa och torka av ytan. Rör om färgen noga och applicera ett tjockt lager med pensel eller roller, alternativt med spruta i flera tunna skikt. Låt färgen torka mellan varje målning (beröringstorr).  Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliskaVOC-gränsvärde: 419.9 g/l (kat A/i). VOC:

Biltemas hammarlack?? – Mest motor

Sprayfärg, hammarlack – Biltema.se

20 okt. 2008 — Jag har bla använt biltemas hammarlack på bilbatteriskål och cyklar. Jag har då slipat plåtrent utan att använda primer under eftersom det …

För all slags sprutmålning på de flesta material inom- och utomhus. NC-kombilack av högsta kvalitet. Lämplig för hobbybruk på de flesta ytor. Undvik att måla i direkt solsken. OBS! Tål EJ bensin. För bästa målningsresultat, använd först primer/grundfärg. Enbart Biltema sprayprimer får användas ihop med Hobbyfärgen. Bruksanvisning: Rengör ytan noggrant. Slipa med våtslippapper. Skaka burken väl före användning. Burken bör hålla en temp. av ca. +20°C. Sprutavstånd ca. 25 cm. Spruta i flera tunna skikt. Vid behov vrid främre (gula) delen av munstycket för att kunna applicera lodräta skikt. Vänta 2-3 minuter mellan skikten. Vänd burken upp och ned och spraya ventilen ren efter användning.

Hammarlack | Stoppar effektivt rostbildning | HAMMERITE – Jula

Hammarlack, 750 ml – Biltema.se

Hammarlack · Specifikation. Artikelnummer, 623020. Garanti, 12 månader. Volym · Kundrecensioner · Produktinfo. Stoppar effektivt rostbildning och ger en blank …

Färgens unika sammansättning ger en seg, tät spärr som stöter bort smuts och vatten och stoppar vidare rostbildning. Ger en slagtålig emaljliknande yta, precis som hamrad metall. Bruksanvisning: Avlägsna fett, smuts, rost och färg. Slipa och torka av ytan. Rör om färgen noga och applicera ett tjockt lager med pensel eller roller, alternativt med spruta i flera tunna skikt. Låt färgen torka mellan varje målning (beröringstorr).  Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliskaVOC-gränsvärde: 410.8 g/l (kat A/i). VOC:

Biltemas hammarlack??? – Sidan 1 – Garaget

Biltemas hammarlack??

20 okt. 2008 — Nån som vet om biltemas hammarlack e nåt att ha? tänkte använda de i mina hjulhus.. Undrar också om man ska grunda med rostprimer när man …

Undrar om nån av er har erfarenhet av deras hammarlack. Jag funderar på att använda de i mina hjulhus. Undrar också om man behöver nån rostskyddsprimer under om ja skrapar allt plåtrent?? Funkar de att spruta i lackspruta? tack för svar! 😀

Hammerite Hammarlack – Smooth Vit 250 ml – Mekonomen

Hammarlack | Stoppar effektivt rostbildning | HAMMERITE

Har nyss sprayat 1 lager biltemas hammarlack på plåtren yta. Står att det är torktid 12 timmar så undrar om detta måste göras precis efter …

Stoppar effektivt rostbildning och ger en blank emaljliknande yta. En yta som står sig i många år, stöter bort vatten och förhindrar vidare rostbildning. Kan målas direkt på rost och färg. Sprayflaska. Dammtorr efter ca 15 minuter.

Biltemas hammarlack??? – Sidan 1 – Garaget

Detta är en forumtråd från Garaget

Hammerite Hammarlack – mekonomen.se

Mekonomen.se

Keywords: hammarlack biltema, hammerite biltema, torktid hammarlack biltema