Bromsfett biltema

Bromsoksfett, spray, 250 ml – Biltema.se

Silikonfett för gummitätningar och dammskydd i bromscylindrar och bromsok vid montering. 6 g.

Långtidsfett för bromsdelar. Smörjer de rörliga delarna för optimal bromsverkan.  Motståndskraftigt mot vatten och höga temperaturer. Innehåller inte metaller som koppar eller aluminium. Långtidsskydd mot korrosion.  Kan även användas på aluminiumdelar. Påverkar inte ABS-sensorerna. Förhindrar att bromsok kärvar, fastnar, vibrerar eller gnisslar. Ger ett jämnt slitage på bromsbeläggen. Ger en jämnare bromsverkan, speciellt med flytande bromsok. Underlättar demontering. Driftstemperatur: -30 °C – +240 °C. Bruksanvisning : Rengör ytorna med Biltemas Bromsrengöring. Lägg ett tunt lager med bromsoksfett på ytorna som ska smörjas. Ta bort överflödigt bromsoksfett med Biltemas Bromsrengöring. OBS : Får inte appliceras på bromsskivan eller bromsbeläggens friktionsytor. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller C14-16-18 Alkylfenol Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas dimma/ångor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5 % n-hexan

Bromscylinderfett – Biltema.se

Smörjmedel är till för att minska friktionen mellan de rörliga delarna i din bil samt att skydda de behandlade ytorna mot fukt och korrosion.

Silikonfett för gummitätningar och dammskydd i bromscylindrar och bromsok vid montering. 6 g.

Smörjmedel och fetter | Allt för din bilvård hos Biltema

Smörjmedel och fetter | Allt för din bilvård hos Biltema – Biltema.se

Keramiskt antikärvmedel för montering och demontering av gängade delar, tätningar och flänsar. Skyddar mot inbränning, korrosion och kärvning.

Köp multispray, kopparpasta, rötslösning, fetter och smöjmedel för t.ex. bromscylindrar och batteripoler. Handla online eller i ditt närmsta varuhus.

Keramisk pasta – Biltema.se

2 maj 2022 — Tar ut, smörjer med Biltemas bromsoksfett och då glider det på bra igen. Efter ett par dagar så sitter det stenhårt igen. Börjar fundera på om …

Keramisk pasta

Fett till bromsok – Sveriges Volvoforum – jagrullar

ATE Plastilube ger skydd mot korrosion och smörjer glidytor på bromsok. Mångsidig, då den är kompatibel med alla metaller och de flesta O-rings material.

ATE Plastilube bromsoksfett 75ml – Oljemagasinet.se

ATE Plastilube bromsoksfett 75ml

12 dec. 2006 — Bara sett det på biltema, och åka 30 mil för en tub. … Vi säljer bromsfett på jobbet men jag tror bara det är till glidkolvarna.

ATE Plastilube ger skydd mot korrosion och smörjer glidytor på bromsok. Mångsidig, då den är kompatibel med alla metaller och de flesta O-rings material.Appliceras exempelvis på styrytor för bromsbelägg samt glidpinnar. LångtidsverkandeOlöslig i

Vilket “fett” används vid ihopsättning av bromsok? – Mest motor

17 sep. 2020 — Gummmi + petroleumbaserade produkter ska ju enligt sägen inte fungera så bra ihop varpå jag köpte silikonfett på biltema och använde:

Vilket silikonfett/annar fett för glidpinnar, gummipackningar etc?

Vilket silikonfett/annar fett för glidpinnar, gummipackningar etc? – Sidan 1 – Garaget

27 mars 2008 — Det finns speciellt bromsfett på tub att köpa. t.ex. Mekonomen har det. … Biltema Bromscylinderfett (36-1826) 14,90:-

Detta är en forumtråd från Garaget

Smörja in kolvarna i oken med? – Saab Turbo Forum

Keywords: bromsfett biltema, bromsoksfett biltema